تاریخچه شرکت

شرکت تولیدی صنعتی بهین نو (بنکو) در سال 1374 تاسیس و شروع به فعالیت نمود و توانسته است با اتکاء به الطاف خداوند باری تعالی و سعی و کوشش مدیران و پرسنل شرکت به بالاترین سطح کیفیت و نوآوری در تولید دست یابد.

این شرکت عزم راسخ دارد تا با بهبود روش های انجام کار، مشارکت در کارهای تیمی و تخصصی، جهت تحقق آرمانها و اهداف متعالی و تقویت توان رقابتی خود در بازارهای بین المللی از هیچ گونه تلاش و کوششی فروگذار ننماید.

دستیابی به کیفیت و حفظ آن در این شرکت از مهمترین امور است و کنترل کیفیت در تمامی مراحل تولید به بهترین نحو انجام میگیرد.